arenfrrutrazMon - Sun 09:00 - 18:00 +905309156968bilgi@incaklinik.com

İnca Hakkında

Kliniğimizle ilgili hikaye

Direktörün Yazısı

“Cerrahlar, ellerine neşteri aldıklarında çok dikkatli olmalıdırlar. Yaptıkları ince kesilerin altındaki şey hayattır…” - Emily Diconson

Inca uygarlığı, antik çağda Güney Amerika’da hüküm sürmüş, dünya tarihinin en gelişmiş uygarlıklarından birisidir. Inca’ların özellikle kafa travmaları sonrası gerçekleştirdikleri trepanasyon operasyonları, bugünkü modern nöroşirürjinin temellerini atmıştır. Adını bu tarihsel uygarlıktan alan İstanbul Nörocerrahi ve Ağrı Merkezi’nde birincil görevimiz, hastalarımızı mümkün olduğunca konservatif yöntemlerle tedavi ederken en kaliteli nörocerrahi bakımını da sağlamaktır.

Beyin omurilik ve omurga hastalıklarının tanı ve tedavisi amacıyla kurulmuş olan kliniğimiz INCA, bu alanda Türkiye’nin ilk özel multidsipliner merkezidir. “Hiçbir ağrı kalıcı değildir” ilkesiyle, ağrı tedavisine yepyeni bir boyut getiren INCA, üzerine aldığı sorumluluğun bilinciyle yaşam kalitenizi artırmaya devam edecektir…

Inca Klinik Kurucusu

INCA / İstanbul Nörocerrahi ve Ağrı Kliniği

“Yaşam kalitenizde INCA farkı…”

INCA, ağrılar ve Nörocerrahi gibi tıbbın ileri düzeyde uzmanlık ve deneyim gerektiren alanlarında referans merkezi olma misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Deneyim ve bilgi birikimini ileri düzeyde tıp teknolojileriyle buluşturma hedefini taşıyor.

Arkansas Üniversitesi nöroşirürji ve girişimsel Radyoloji Merkezi, Darthmouth Hitckock Medical Center Nöroşirürji ve Ağrı merkezi, İsviçre Morges Hastanesi Ağrı Merkezi ile eşgüdümlü olarak çalışan İNCA, bunların yanı sıra Arkansas Nöroşirürji Merkezi’nin kardeş merkezi olarak bu klinik ile personel paylaşımında bulunmaktadır.

Özel İlgi Alanlarımız

  • Beyin, omurilik ve periferik sinirlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bakım
  • Beyin tümörlerinin, anevrizmaların, arteryel-venöz şekil bozukluklarının, hidrosefalinin, trigeminal nevraljinin, hipofiz tümörlerinin tedavisi
  • Bel ve boyun fıtıkları, tüm omurga ve omurilik hastalıklarının tanı ve tedavisi
  • Disk hernisi, spinal stenoz, spinal deformiteler, travma, spondilolistezis, bel ve boyun ağrısı nedeniyle meydana gelen radikülopati ve myelopatinin cerrahi ve cerrahi olmayan tedavileri
  • Minimal invaziv omurga mikrocerrahi kliniği, floroskopi kılavuzluğunda omurga enjeksiyonları, kifoplasti ve her tür omurga bakımı
  • Karpal Tünel Kliniğinde tüm periferik sinir sıkışmalarının tanı ve tedavisi
  • Nöromodülasyon ünitesinde tedaviye dirençli kronik ağrılar, spastisite ve idrar kaçırmanın durdurulmasına yönelik omurilik sitimülasyonu (pil uygulaması)

Nöroşirurjinin Referans Noktası: INCA

Merkezimizde; beyin, omurilik ve periferik sinir sistemine yönelik tüm karmaşık hastalıklara tanı konması ve en modern cerrahi dışı ve cerrahi tedaviler Op. Dr. Kerem Bıkmaz yönetiminde, genç, dinamik ve uluslararası deneyime sahip bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir.

İNCA’da amacımız, hastalarımızı mümkün olduğunca geleneksel yöntemlerle tedavi ederken, santral ve periferik sinir sistemi hastalıklarında cerrahi tedavi gerektiğinde bilinen yeni ve ileri teknolojiyi kullanmaktır. Nöroşirurjide multidisipliner yaklaşım ve ileri teknolojinin azami ölçülerde kullanılmasının yanında anatomi bilgisi ve üst düzey mikroşirürji deneyimi de ihmal edilmemelidir.

Aynı Gün Taburcu Ediyoruz

Direçli ağrılar için epidural steroid enjeksiyonları Darthmouth Hitckock Medical Center standartları ile başarı ile uygulanmaktadır. Bel fıtığı ameliyatları klasik mikrodiskektomi yanında, yeni bir teknoloji olan Metryx sistem ile yapılmakta ve hastalar aynı gün evlerine gidebilmektedir.

Omurgada osteoporotik veya metastatik çökme kırıkları sonrası ortaya çıkan ağrılar, vertebroplasti-kifoplasti denilen perkütan(ciltten) lokal anestezi ile yapılan işlem ile 30 dk.da giderilebilmektedir. Tedaviye dirençli ağrı olgularında omurilik üstüne uygun mesafelere yerleştirilen ağrı stimülatörleri ile yaşam standartlarının artırılması hedeflenmektedir.

Parkinson, distoni gibi hareket bozukluklarının tedavisinde yıllardır başarı ile tüm dünyada kullanılan derin beyin stimülasyonu, Avrupa’da başta şizofreni, obsesif kompulsif bozukluk ve unipolar depresyon olmak üzere psikiyatri hastalarında başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu konudaki tüm gelişmelerde merkezimizde çok yakından izlenmektedir.

INCA'nın Misyonu

Algoloji ve Nörocerrahi gibi tıbbın ileri düzeyde uzmanlık ve deneyim gerektiren alanlarında uluslararası referans merkezi olmak, misyonumuzdur.
 

INCA'nın Vizyonu

Uluslararası standartlarda ileri düzeyde tıp teknolojilerini, Türk konukseverliği ile buluşturmak, İNCA’nın vizyonudur.

 

Inca Klinik Kurucusu

İletişim & Randevu

Bir sorunuz var mı?