Turkey Azerbaijan Russia United Arab Emirates United Kindom
  •   +90 531 885 3355

INCA / İstanbul Nörocerrahi ve Ağrı Kliniği

“Yaşam kalitenizde INCA farkı…”

İstanbul Nörocerrahi ve Ağrı Kliniğinde sizlere hizmet vermekten ve yaşam kalitenizi artırmaktan mutluluk duyacağız. Sinir sistemi ile ilgili tüm sorunlarınız için size bir telefon kadar yakınız.

 

INCA Klinik

inca01

INCA, ağrılar ve Nörocerrahi gibi tıbbın ileri düzeyde uzmanlık ve deneyim gerektiren alanlarında referans merkezi olma misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Deneyim ve bilgi birikimini ileri düzeyde tıp teknolojileriyle buluşturma hedefini taşıyor.

Arkansas Üniversitesi nöroşirürji ve girişimsel Radyoloji Merkezi, Darthmouth Hitckock Medical Center Nöroşirürji ve Ağrı merkezi, İsviçre Morges Hastanesi Ağrı Merkezi ile eşgüdümlü olarak çalışan İNCA, bunların yanı sıra Arkansas Nöroşirürji Merkezi’nin kardeş merkezi olarak bu klinik ile personel paylaşımında bulunmaktadır.

Nöroşirürji Nedir?

inca02

Nöroşirürji; beyin, omurilik, omurga ve tüm vücut kısımlarında (eller, bacaklar kollar, yüz) yer alan sinirleri kapsayan tüm sinir sistemi ve bu sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir medikal uzmanlık alanıdır.

Disiplin, sabır ve uyum prensipleri altında kurulmuş olan İNCA’da, beyin, omurilik ve periferik sinir sistemine yönelik tüm karmaşık hastalıklara tanı konması, cerrahi dışı tedaviler ve cerrahi müdahaleler, genç, dinamik, uluslararası deneyime sahip uzaman ekipler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Hiçbir Ağrı Kalıcı Değildir…

inca03

Yetişkinlerin yaklaşık %80’i, hayatlarının bir döneminde bel veya boyun problemi yaşamıştır. Bu durumdan kadın, erkek, genç, yaşlı, ayırt etmeksizin herkes etkilenebilir.

Merkezimizde bel ve boyun ağrılarına yol açabilecek tüm nedenler (fıtık, enfeksiyon, kayma, tümör, artrit, mekanik nedenler vb.) detaylı bir nörolojik muayene ve ileri tanısal testler ile değerlendirilmektedir. Tüm hastalara mutlak tanı konmakta ve en uygun tedavi alternatifi belirlenmektedir.

Aynı Gün Taburcu Ediyoruz

inca04

Direçli ağrılar için epidural steroid enjeksiyonları Darthmouth Hitckock Medical Center standartları ile başarı ile uygulanmaktadır. Bel fıtığı ameliyatları klasik mikrodiskektomi yanında, yeni bir teknoloji olan Metryx sistem ile yapılmakta ve hastalar aynı gün evlerine gidebilmektedir.

Omurgada osteoporotik veya metastatik çökme kırıkları sonrası ortaya çıkan ağrılar, vertebroplasti-kifoplasti denilen perkütan(ciltten) lokal anestezi ile yapılan işlem ile 30 dk.da giderilebilmektedir. Tedaviye dirençli ağrı olgularında omurilik üstüne uygun mesafelere yerleştirilen ağrı stimülatörleri ile yaşam standartlarının artırılması hedeflenmektedir.

Parkinson, distoni gibi hareket bozukluklarının tedavisinde yıllardır başarı ile tüm dünyada kullanılan derin beyin stimülasyonu, Avrupa’da başta şizofreni, obsesif kompulsif bozukluk ve unipolar depresyon olmak üzere psikiyatri hastalarında başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu konudaki tüm gelişmelerde merkezimizde çok yakından izlenmektedir.

Nöroşirurjinin Referans Noktası: INCA

inca05

Merkezimizde; beyin, omurilik ve periferik sinir sistemine yönelik tüm karmaşık hastalıklara tanı konması ve en modern cerrahi dışı ve cerrahi tedaviler Op. Dr. Kerem Bıkmaz yönetiminde, genç, dinamik ve uluslararası deneyime sahip bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir.

İNCA’da amacımız, hastalarımızı mümkün olduğunca geleneksel yöntemlerle tedavi ederken, santral ve periferik sinir sistemi hastalıklarında cerrahi tedavi gerektiğinde bilinen yeni ve ileri teknolojiyi kullanmaktır. Nöroşirurjide multidisipliner yaklaşım ve ileri teknolojinin azami ölçülerde kullanılmasının yanında anatomi bilgisi ve üst düzey mikroşirürji deneyimi de ihmal edilmemelidir.

Özel İlgi Alanlarımız

inca06

Beyin, omurilik ve periferik sinirlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bakım

Beyin tümörlerinin, anevrizmaların, arteryel-venöz şekil bozukluklarının, hidrosefalinin, trigeminal nevraljinin, hipofiz tümörlerinin tedavisi

Bel ve boyun fıtıkları, tüm omurga ve omurilik hastalıklarının tanı ve tedavisi

Disk hernisi, spinal stenoz, spinal deformiteler, travma, spondilolistezis, bel ve boyun ağrısı nedeniyle meydana gelen radikülopati ve myelopatinin cerrahi ve cerrahi olmayan tedavileri

Minimal invaziv omurga mikrocerrahi kliniği, floroskopi kılavuzluğunda omurga enjeksiyonları, kifoplasti ve her tür omurga bakımı

Karpal Tünel Kliniğinde tüm periferik sinir sıkışmalarının tanı ve tedavisi

Nöromodülasyon ünitesinde tedaviye dirençli kronik ağrılar, spastisite ve idrar kaçırmanın durdurulmasına yönelik omurilik sitimülasyonu (pil uygulaması)

INCA İLETİŞİM