Turkey Azerbaijan Russia United Arab Emirates United Kindom
  •   +90 531 885 3355

Omurga - Omurilik

Omurga hastaıklarının tedavisinde cerrahiyi son seçenek olarak görüyoruz INCA omurga hastalıkları ve yaralanmalarında cerrahi dışı pek çok tedavi seçeneği sunmaktadır.


Tedavi Edilen Omurga Sorunları

  • Bel ve boyun fıtıkları
  • Kanal daralması (spinal stenoz)
  • Omurga deformasyonları (skolyoz, kifoz vb.)
  • Bel, boyun ve sırt ağrıları
  • Omurga ve omurilik tümörleriAz bir grup hastada mevcut durumun şiddetine bağlı olarak cerrahi tek seçenek olabilir. Eğer uygun ise, hastalara günübirlik minimal invazif cerrahileri sunmaktayız.

3cm‘ nin altında kesiler ile yapılan geleneksel cerrahilerden çok daha hızlı iyileşme ve normal hayata dönmeye imkan tanır.

Omurga - Omurilik Tedavileri

INCA İLETİŞİM