Turkey Azerbaijan Russia United Arab Emirates United Kindom
 •   +90 531 885 3355

Nöroloji

Nörolojik HastalıklarBaş ağrıları, Adale Zayıflıkları, Multiple Scleroz, Epilepsi, Hareket Bozuklukları, Parkinson Hastalığı, Tremor, Demansiyel hastalıklar başta olmak üzere tüm sinir sistemi hastalıklarının araştırılması ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılmaktadır.Tanı ve tedavisi Yapılan Durumlar

 • Baş Ağrısı
 • Adele Güçsüzlükleri
 • El ve Ayaklarda Hissizlik
 • Multipl Scleroz
 • Epilepsi
 • Hareket Bozuklukları
 • Multipl Scleroz
 • Epilepsi
 • Hareket Bozuklukları
 • Parkinson
 • Tremor
 • Demansiyel Hastalıkları

INCA İLETİŞİM