Turkey Azerbaijan Russia United Arab Emirates United Kindom
  •   +90 531 885 3355

Beyin

İstanbul Nörocerrahi ve Ağrı Merkezi'nde beyin hastalıklarında en az invazif ancak en efektif tedavi yaklaşımlarını sunuyoruz. İyi huylu beyin tümörleri ve damar anomalilerini içeren pek çok hastalık cerrahi gerektirmeden seri filmler ile tedavi edilebilir ve edilmelidir.

Eğer gerekir ise seçilmiş beyin tümörleri, trigeminal nevralji, anevrizmalar damar anomalileri ve pek çok diğer durumda mikrocerrahiler hekimlerimiz tarafından başarı ile uygulanmaktadır. Op.Dr. Kerem Bıkmaz dünyanın en büyük beyin cerrahı Sn. Ord. Prof. Mahmut Gazi Yaşargil'in son kuşak öğrencisidir. Dr. Bıkmaz kariyeri boyunca opere edilemez denilen yüzlerce beyin tümörü ve anerizma cerrahisini başarı ile uygulamıştır.

Beyin hastalıklarının cerrahi dışı tedavisi Anerizma ve AVM lerin endovasküler koil ve embolizasyon ile tedavisini ve seçilmiş beyin tümörleri ve hastalarında stereotaktik radyocerrahi (Gammaknife) içerir.


Tedavi Ettiğimiz Beyin Hastalıkları

  • Beyin Tümörleri
  • Anevrizmalar
  • Arteryovenöz Malfarmasyon
  • Trigeminal Nevralgi
  • Hipofiz Tümörleri

Beyin Cerrahisi - Beyin Ameliyatı

INCA İLETİŞİM