Turkey Azerbaijan Russia United Arab Emirates United Kindom
 •   +90 531 885 3355
06
Nisan
(0 oy)

Blog

Karpal Tünel Sendromu

06 Nisan 2015 Blog
(0 oy)
Karpal tünelin gevşetilmesi, karpal tünel sendromu taşıyan kimselerin tedavisine yönelik bir cerrahi müdahaledir. Bu işlem, ayakta tedavi esasına göre gerçekleştirilir.


Ameliyat sırasında hasta uyanık durumda bulunur, ancak hastaya, ağrının engellemesi ve gevşemenin artırılması amacıyla anestezi uygulanır. Karpal tünel sendromu, karpal tünel geçidinin daralmasından kaynaklanır. Geçidin daralması sinirin kompresyonuna ya da sıkışmasına yol açar. Bu da el ve el bileğinde ağrı ve güçsüzlüğe neden olur. Karpal tünelin gevşetilmesi, genellikle, cerrahi olmayan yöntemlerle tedavi edildikten sonra pek az rahatlama sağlanmış ya da hiçbir rahatlama sağlanmamış hastalar üzerinde gerçekleştirilir.

Karpal tünel sendromu teşhisi için EMG adı verilen bir test yapılır. Teşhis doğrulandığı takdirde, sinir hasarının önlenmesi için ameliyatın en kısa süre içerisinde yapılmak üzere planlanması gerekmektedir.

 • Prosedürün süresi: 1 saat ya da daha kısa
 • Hastanede Kalış Süresi: Günübirlik bir cerrahi prosedürdür.
 • Hastanın kendi ülkesine seyahat öncesi iyileşme süresi: Sağlık turizmi yoluyla karpal tünelin gevşetilmesi ameliyatı olmak isteyen hastalar, çoğu durumda, 24 saat içinde kendi ülkelerine dönebilmektedir.

Prosedür Detayları

Ameliyatınız, ağrının engellemesi ve gevşemenin artırılması amacıyla anestezi uygulaması ile başlar. Cerrahi alan bir steril örtü ve antiseptik sıvıyla prosedüre hazırlanır. Ardından, avuç içinde, genellikle yaklaşık bir inç uzunluğunda bir insizyon yapılır. İlk insizyonun ardından, cerrah, deri yüzeyinin hemen altındaki bağ doku içerisinden bir insizyon daha yaparak karpal tüneli dikkatle ortaya çıkarır. Karpal tünel ortaya çıktığında ise bir bisturi ya da makasla kesilerek gevşetilir. Ardından deri dikilmek suretiyle prosedür tamamlanır. Karpal tünel ayrık bırakılır. Ancak, karpal tünelin iki ucu zaman içinde skar (iyileşme) dokusu ile dolar.

Prosedür Sonrası

Prosedürden sonra el bileğiniz bandaj ve atel ile sarılır. Atel ve bandajın, yaklaşık bir hafta boyunca taşınması gerekmektedir. Bir miktar rahatsızlık hissedilebilir; ancak hastaya, rahatsızlığın giderilmesine yardımcı olacak ağrı kesici ilaç yazılacaktır. Karpal tünelin gevşetilmesi ameliyatından bir hafta sonra, iyileşmenin desteklenmesi ve işlevin geri kazanılması için hareket egzersizleri yapmaya başlanması gerekecektir. Doktorunuz tarafından belirli hareket egzersizleri tavsiye edilir ya da profesyonel fizik tedavi reçete edilebilir. Prosedür sonrası tam iyileşme süresi, karpal tünel sendromunuzun şiddetine göre, birkaç haftadan bütün bir yıla kadar uzayabilir.

Sonuçlar

Karpal tünelin gevşetilmesi prosedürüne ilişkin prognoz oldukça iyi düzeydedir. Bu prosedür sayesinde hastalar karpal tünel sendromunun neden olduğu ağrıdan, karıncalanmadan, uyuşmadan ve kas güçsüzlüğünden etkin bir biçimde kurtulabilmektedir. Nitekim, bu ameliyatı geçiren hastaların % 85’i semptomlarından kurtulmuştur. Yine pek çok hastada güç artışı ve fonksiyonun geri kazanımı görülmüştür.

Riskler ve Komplikasyonlar

Her ameliyatta olduğu gibi karpal tünelin gevşetilmesinde de bir takım riskler söz konusudur. Ancak, bu ameliyat düşük riskli ve güvenli bir prosedür olarak addedilmektedir. En yaygın olarak rastlanan risk ve komplikasyonlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Enfeksiyon
 • Ağrı
 • İnsizyon ağrısı
 • Yara duyarlılığı
 • Arteriyel hasar
 • İltihaplanma
 • Sertleşme
 • El ya da el bileği güçsüzlüğü
 • Kol orta siniri hasarı 
 • İyileşme sürecinin gerektiği gibi geçirilmemesi dolayısıyla onarım prosedürünün tekrarlanması ihtiyacı
 • Skar (iyileşme) dokusu oluşumu

Prosedür öncesinde ya da sonrasında bu risklere ilişkin her türlü kaygınızı derhal cerrahınızla görüşmeniz salık verilir.

Aşağıdaki hallerde hekiminizle irtibat kurunuz:

 • Şişkinliğin artması
 • Ağrıların artması
 • İlaçların ağrının giderilmesini sağlamaması
 • Aşırı ya da kontrol edilemeyen kanama
 • İnsizyondan açık kırmızı renkte kanama
 • İnsizyonda sıcaklık hissedilmesi ya da insizyonun sıcak bir his vermesi
 • İnsizyonda ya da çevresinde kızarma
 • İnsizyondan, kötü kokulu bir akıntı gelmesi
 • Mide bulantısı ya da kusma halinin baş göstermesi
 • Tylenol ya da ibuprofen ile kontrol edilemeyen ateş
 • Baş dönmesinin baş göstermesi
 • Baş ağrısının baş gösteresi
 • Üşüme ile birlikte kas ağrıları

INCA İLETİŞİM